بسته بندی

  • بسته بندی وکارتن سازی
  • بسته بندی وکارتن سازی

در، ورق ها از سه لایهی رو، فلوت و زیر تشکیل شده اند. کاغذ های رو و زیر، هر دو، از نوع سفید و یا ساده قهوه ای و یا ترکیبی می باشند. رول های کاغذ مورد استفاده در تولید ورق دارای بهترین کیفیت هستند. حداکثر عرض قابل تولید در بخش ورق سازی، ۱۲۵ سانتیمتر بوده و به طول مورد نظر مشتری قابل تولید می باشد. گراماژ این محصول نیز از ۴۰۰ تا ۷۵۰ گرم بر متر مربع است.ورق ها همچنین دارای ضخامت های متفاوتی هستند و با علائم اختصاری E فلوت ، B فلوت و C فلوت نشان داده می شوند که به ترتیب از راست به چپ افزایش می یابد. برای درک بهتر تفاوت ضخامت هاست